Roboty do produkcji mebli

2022 21 marca0
RoboCutRobotForProductionCardboardPackages-1.jpg

Roboty do produkcji mebli

Rozwiązania oferowane przez „Industrial Robotics Company” mogą być skutecznie stosowane w przemyśle meblowym. Roboty przemysłowe warto zaangażować nawet do produkcji małoseryjnej. Jest to szczególnie aktualne w przypadkach trudności ze znalezieniem kwalifikowanych pracowników. Stosowanie robotów przemysłowych pomoże obniżyć zapotrzebowanie w zasoby ludzkie dla wykonania zadań wymagających wyjątkowo wysokich kwalifikacji. Współpraca osoby z robotem w dziedzinie produkcji mebli może zaowocować zwiększeniem objętości wykonywanej pracy.
Celem zastosowania robotów przemysłowych w przemyśle meblowym jest nie zastąpienie człowieka, lecz poprawienie warunków jego pracy. Dzięki możliwości polecenia robotowi wykonania części zadań ludzie uzyskują możliwość wykonywania w tym czasie innych prac, lepszego zastosowania swojej wiedzy i zdolności. Roboty przemysłowe zastępują nudną i niebezpieczną pod względem bezpieczeństwa pracy pracę ludzi wymagającą dużego wysiłku fizycznego.
Podstawowe procesy produkcji mebli, w których robot przemysłowy może znaleźć zastosowanie:

• Produkcja poszczególnych komponentów mebli
• Obróbka powierzchni
• Malowanie
• Pakowanie i produkcja opakowań.

Do produkcji poszczególnych komponentów mebli odpowiedni jest robot wykonujący funkcje stolarza mechanika, mogący korzystać z różnych narzędzi i stosować różne sposoby obróbki. Jedno z rozwiązań stworzonych przez „Industrial Robotics Company” to RoboMill – robot przemysłowy z dookoła zamontowanymi stanowiskami do obróbki. Działanie tego robota polega na korzystaniu z kilku różnych narzędzi w jednym miejscu – robot obraca się wokół swojej osi, wykonując różnego rodzaju czynności w ramach produkcji poszczególnych komponentów mebli. RoboMill może być kompletowany z narzędziami do frezowania, wiercenia, cięcia, heblowania, tłoczenia, szlifowania lub nawet kucia. Taki robot może produkować części o różnych wielkościach w zależności od potrzeb, zamieniając odpowiednie chwytaki do półproduktów. Automatyczny system podawania i zdejmowania półproduktów zapewnia samodzielną pracę robota – produkcja części mebli może odbywać się również bez obecności operatora w pobliżu urządzenia. Do wytworzenia części mebla nie jest wymagany szablon, co znacznie skraca proces produkcyjny i obniża koszty przygotowania się do produkcji.

RoboMill doskonale nadaje się do wykonywania funkcji stolarza mechanika w dziedzinie produkcji mebli, bez względu na to, czy produkcja dotyczy kilku, czy kilkudziesięciu, czy też kilkuset sztuk poszczególnych części. Cały proces produkcji części meblowych odbywa się w jednym miejscu – robot stolarz mechanik jest stanie zastąpić zarówno kilka osób o różnych zdolnościach, jak i kilka urządzeń do obróbki.

Robot do produkcji poszczególnych komponentów mebli pomoże wyprodukować części, które dotychczas wytwarzane były za pomocą kilku urządzeń. Złożoność zadań wykonywanych przez robotów przemysłowych dorównuje możliwościom stolarza bardzo wysokiej kwalifikacji. Może to zapewnić nowe możliwości w zakresie produkcji części do mebli, nawet przy zachowaniu niezmiennej liczby pracowników. Robot przemysłowy pomoże maksymalnie wykorzystać kompetencje pracowników, a co za tym idzie – zwiększyć wydajność produkcji. Wykonywanie przez robota powtarzających się czynności produkcyjnych zapewnia idealną jakość wykonania części meblowych – absolutna powtarzalność eliminuje w całości błędy produkcyjne spowodowane przez czynnik ludzki. Jeden robot wykonuje kilka czynności produkcyjnych wymagających różnego rodzaju narzędzi i nawyków.

Sterowanie robotem pełniącym funkcje stolarza odbywa się za pomocą ekranu dotykowego, jest bardzo łatwe i intuicyjne. Przedsiębiorstwa posiadające to nowoczesne urządzenie do produkcji mebli nie muszą poszukiwać nowego pracownika do obsługi robota. Sterowanie robota przemysłowego – stolarza jest łatwe w zrozumieniu dla każdego operatora obrabiarek firmy CNC i nie wymaga żadnych dodatkowych kompetencji.

Szlifowanie i inna obróbka powierzchni to prace wymagające nadzwyczaj dużych wysiłków człowieka. Pod koniec długiej zmiany pracownika naturalnym zjawiskiem jest utrata konsekwencji procesu szlifowania, pogorszenie jakości, uczucie zmęczenia fizycznego. Możliwość zlecenia robotowi wykonania takich zadań pomaga zachować spójną jakość i poprawić warunki pracy dotychczas pracującej osoby – może ona ograniczyć się do sterowania robotem lub wykonywania funkcji produkcyjnych wymagających bardziej zaawansowanych nawyków. Gdy robot wykonuje długotrwałe i nudne czynności szlifowania, człowiekowi pozostają jedynie prace końcowe – szlifowanie wzdłuż krawędzi, kontrola wzrokowa itp.

Robot szlifujący RoboSand stworzony przez „Industrial Robotics Company” to doskonałe rozwiązanie dla producentów mebli mających często do czynienia z procesem szlifowania. Robot przemysłowy często wykonujący procesy szlifowania zapewni szlifowanie komponentów lub pomoże w ich przygotowaniu do dalszej obróbki. Dzięki oprogramowaniu istnieje możliwość zapewnić nadzwyczaj elastyczny, precyzyjny i łatwo kontrolowany proces szlifowania. Po odpowiednim zaprogramowaniu robota szlifującego ścierniwo każdorazowo porusza się na powierzchni mebla w jednakowy sposób, zapewniając idealne wyniki jakościowe. Konsekwencja szlifowania wykonywanego przez robota jest większa niż w przypadku najbardziej doświadczonych szlifierzy. Dzięki zleceniu robotowi wykonania szlifowania istnieje możliwość uniknięcia ryzyka związanego z niejakościową pracą, z potrzebą naprawiania wad, co pozwala zaoszczędzić czas produkcyjny.

Urządzenie RoboSand jak najbardziej nadaje się do szlifowania również mebli objętościowych. Wdrożony pomocniczy system zarządzania pomaga w doborze najskuteczniejszych sposobów szlifowania, ciśnienia szorowania oraz liczby krotności zarówno dla mebli objętościowych, jak i dla standardowych płaszczyzn, dlatego szlifowanie możliwe jest nawet w łatwo dostępnych częściach wewnętrznych mebla. Po podaniu zadania robotowi rozpoczyna on automatycznie cały proces szlifowania i kontynuuje go aż do momentu wykonania zadania. Wiadomo, choć robot RoboSand czasami i nie może wyszlifować powierzchni znajdujących się przy bezpośrednio przy ściankach oraz krawędzi, jednak większą część powierzchni szlifuje on nieskazitelnie. Dzięki temu praca szlifierza skraca się kilka-kilkunastokrotnie.

Długotrwałe szlifowanie w obłoku kurzu naprawdę nie należy do prac fascynujących. Zlecenie robotowi tej pracy zapewni nie tylko lepsze warunki pracy przy produkcji mebli, lecz również wyższą jakość wyrobów. Dzięki właściwej organizacji prac przy pomocy robota wyprodukować można większą ilość produktów w tym samym czasie, zachowując przy tym niezmienną jakość wyrobów.

Sterowanie robotem szlifującym RoboSand jest nadzwyczaj proste. Oprogramowanie robota wyświetla na ekranie wybraną powierzchnię i pozwala na swobodny wybór powierzchni do szlifowania. Robot szlifujący RoboSand automatycznie wymienia stopy do szlifowania zgodnie z ustawieniami wprowadzonymi przez operatora – wykonuje to co pewien czas.

Komórka robota przeznaczona do wykonywania funkcji szlifowania może być kompletowana z dodatkowym chwytakiem i w miarę potrzeby oferować możliwość założenia dodatkowego narzędzia, np. frezy, wiertła lub szlifierki bębnowej. W takim przypadku robot szlifujący może być dodatkowo używany do frezowania lub wiercenia powierzchni.

Kolejna funkcja robota przydatna w produkcji mebli, którą robot wykonuje w łatwy sposób, to malowanie, lakierowanie lub spryskiwanie – automatyczne pokrycie powierzchni odpowiednimi materiałami zapewnia robot przemysłowy RoboSpray. Urządzenie jest przystosowane do pokrycia najróżniejszych powierzchni farbą, lakierem, klejem, gruntem i innymi materiałami. Taki robot przemysłowy nauczany jest za pomocą ruchów rąk. Unikalna technologia łatwego i szybkiego nauczania robota „Easy to teach” opiera się na sztucznej inteligencji. W czasie prezentacji procesu malowania malarzowi w przestrzeni utrwalana jest pozycja spryskiwacza, trajektoria i prędkość przemieszczania się oraz kąt obracania, a robot odtwarza utrwalone parametry w doskonały sposób.

Posiadane przez „Industrial robotics company” unikalne rozwiązanie szybkiego nauczania robotów pozwala robotowi zostać przydatnym pracownikiem produkcyjnym w krótkim czasie.

Wyeliminowany zostaje złożony proces nauczania, dlatego sterowanie robotem nie stanowi trudnego zadania pracownikom już zatrudnionym do pracy przy produkcji mebli. Dzięki temu robot przemysłowy jest elastycznym urządzeniem produkcyjnym, które do sterowania nie wymaga czasochłonnego i złożonego procesu nauczania lub pomocy programisty.
Prosty sposób nauczania i stosowania robota czyni jego sterowanie dostępnym dla większości pracowników produkcyjnych. Rozszerza to możliwości zastosowania robotów w przedsiębiorstwach, w których wykonywane są często powtarzające się czynności. Roboty mogą być stosowane do wykonywania nawet stosunkowo krótkich zadań produkcyjnych, ponieważ ich zaprogramowanie przebiega w bardzo szybki sposób.
Robot niewymagający wiedzy programowania to doskonały wybór dla przedsiębiorstw produkcji mebli. Takie roboty nie tylko są sterowane w szybszy i prostszy sposób, lecz również opłacają się w krótszym czasie, ponieważ mają szerokie zastosowanie w produkcji.
Proces malowania wymaga nadzwyczaj precyzyjnych ruchów – zleć tę pracę robotowi i zapomnij o troskach związanych z nałożeniem nierównomiernej warstwy farby wskutek nieostrożności malarza. Nieskazitelną jakość malowania przez robota zapewnia automatyczna praca. Robot malujący doskonale nadaje się do malowania zarówno przedmiotów płaskich, jak i objętościowych.
Uniwersalna funkcja niezbędna w każdym zakładzie produkcyjnym to pakowanie. Do pakowania produktów do opakowań z kartonu gofrowanego również przyda się robot. Zwłaszcza jeśli chodzi o 50 lub więcej opakowań różnych wielkości i zużywane jest ponad 8000 m2 kartonu miesięcznie. Wyroby o różnych wymiarach pociągają za sobą potrzebę magazynowania opakowań z gofrowanego kartonu różnych wielkości. Robot w miarę potrzeb wycinający opakowania z kartonu o odpowiednich wymiarach pomoże tego uniknąć, jak również uniknąć innego problemu – zamawiania niedużych ilości kartonu u zewnętrznego dostawcy w stosunkowo wysokiej cenie. Robot przemysłowy RoboCut w razie potrzeby pomoże zorganizować produkcję opakowań z kartonu na miejscu, bez zaangażowania zewnętrznych dostawców. Karton surowcowy zostanie wykorzystany w sposób optymalny – robot automatycznie nakreśli linie w sposób zapewniający minimalną ilość odpadów.
RoboCut umożliwi produkcję opakowań o najróżniejszych wymiarach oraz ich błyskawiczne przygotowanie do użycia. Możliwość zautomatyzowania produkcji opakowań z kartonu pozwoli nie tylko uniknąć stałego magazynowania opakowań o specyficznych wymiarach, lecz również wygodnie planować niezbędne ilości opakowań i czas produkcji. Robot RoboCut do produkcji opakowań z kartonu może być również sterowany w sposób zdalny, a fizyczna obecność człowieka przy nim niezbędna jest jedynie dla jego aktywacji. Specjalne oprogramowanie zainstalowane w zautomatyzowanej komórce jest przystosowane nie tylko do obserwacji informacji związanych z procesem wytwarzania, lecz również do odbioru zamówień klientów, ustalania priorytetów pracy i in. Pomaga to wygodnie koordynować zamówienia i automatycznie obliczać ceny za wykonaną pracę.

Robot do produkcji opakowań z kartonu może wycinać nawet złożone opakowania, posiadające różnego rodzaju uchwyty, a także drukować specjalne znaki od strony wewnętrznej opakowania. Po zakończeniu obróbki odpowiedniej ilości opakowań przez robota pozostaje jedynie je zgiąć wzdłuż wytłoczonych linii.
Robot przemysłowy RoboCut może pracować przez 24/7 lub do momentu wytworzenia określonej liczby opakowań. Działanie robota wymaga jedynie podania żądanych wymiarów i typu opakowań oraz potrzebnej ilości surowców. Poza specjalnie zaprojektowanym systemem operacyjnym każdy robot RoboCut zaopatrzony jest w system rozpoznawania plików DXF oraz automatycznie wygenerowane typy standardowych opakowań FEFCO, które zazwyczaj dostosowywane są do produkcji opakowań o różnych wymiarach.

Roboty przemysłowe pozwolą zwiększyć wydajność produkcji mebli – wyprodukować większe ilości w krótszym czasie z zachowaniem lub nawet poprawieniem jakości wyrobów. To bez zwątpienia stanowi konkurencyjną zaletę.
O skutecznym zastosowaniu robotów przemysłowych oferowanych przez „Industrial Robotics Company” w przemyśle meblowym świadczy doświadczenie. Producent mebli „Medienos era”, w celu zwiększenia wydajności pracy, zastosował rozwiązania do produkcji opakowań kartonowych oferowane przez „Industrial Robotics Company” do wykonywania czynności szlifowania, wiercenia, frezowania, malowania i lakierowania.
Skomplikowane czynności frezowania i wiercenia mebli, które dotychczas były przyczyną różnego rodzaju ograniczeń, są teraz 4-krotnie skuteczniejsze. Wdrożenie jednostek robotów przemysłowych spowodowało znaczny wzrost elastyczności produkcyjnej, uproszczenie planowania produkcji, zakład zyskał możliwość zbierania i analizy danych dotyczących czynności w czasie rzeczywistym, znacznej poprawie uległy wskaźniki jakościowe, zmniejszyło się zapotrzebowanie w powierzchnię produkcyjną.
Technolog producenta mebli z drewna litego wysokiej jakości twierdzi, że roboty stanowią niezastąpioną korzyść w produkcji wymyślnych części wymagających wielu narzędzi. Idealnie powtarzające się, charakteryzujące się wyjątkową jakością części meblowe – podstawowy cel zakładu „Medienos era”, który udaje się osiągnąć w 100% dzięki jednostce robota przemysłowego RoboMill wykonującego funkcje stolarza. Taka jednostka łączy w sobie możliwość wykonywania zadań wymagających kilku narzędzi, osiągając nadzwyczaj wysoką jakość wytwarzanych części.
Dzięki robotom udało się udoskonalić istniejące stanowiska pracownicze w „Medienos era”. Po zrobotyzowaniu produkcji pracownicy wykonują zadania wymagające wyższych kwalifikacji. Prace monotonne i wymagające wysiłku fizycznego zostają zlecone robotom.
W przypadku zakładu „Medienos era” roboty przemysłowe stanowią narzędzie do zwiększenia zarówno wydajności, jak i jakości. Podstawowa część produktów wytwarzanych przez zakład jest wywożona na eksport, więc wszelkie problemy jakościowe pociągałyby za sobą duże koszty bezpośrednie. Nie mówiąc już o renomie firmy.
Zaangażowanie robotów oferowanych przez „Industrial Robotics Company” do przemysłu meblowego nie wymaga specjalnych kwalifikacji pracowniczych. Sterowanie robotów „Industrial Robotics Company” jest intuicyjne i proste. Więc roboty, jako narzędzie do zwiększania wydajności, są dostępne dla wielu producentów mebli wykonujących powtarzające się czynności z dziedziny produkcji komponentów. W poszczególnych przypadkach roboty przemysłowe pomogą poprawić organizację pracy w przestrzeni i, możliwie, nawet usprawnić stosowanie posiadanych narzędzi.
Roboty przemysłowe są przyszłością przemysłu meblowego, nad którą warto zastanowić się już dzisiaj. Pomoże to uniknąć utraty dochodów spowodowanej przez błędy pracownicze i w znacznej mierze przyczynić się do rozstrzygania problemu zasobów ludzkich w przyszłości. Prawdopodobnie w przyszłości pracownicy z zakresu produkcji decydować się będą na atrakcyjne miejsca pracy, gdzie będą współpracować z robotami zamiast wykonywać niebezpieczne i dużego wysiłku fizycznego wymagające zadania. Masz trudności ze znalezieniem kwalifikowanych stolarzy już teraz? Zastanów się nad ofertą robotów i zapewnij za ich pomocą większą wydajność zakładu produkcji mebli. To, co dziś wygląda jak przyszłość, jutro będzie koniecznością. Zdobądź znaczną przewagę konkurencyjną dzięki robotom przemysłowym do produkcji mebli.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *