Zapraszamy do kontaktu:+370 650 53 381Zostańmy partnerami

Do stosowania ETT w innych obszarach

W parze idą wyobraźnia i innowacja

Pozostaje jeszcze wiele niesprawdzonych aplikacji, w których przydatna może być technologia EASY TO TEACH (ETT). Dzięki intuicyjnemu i przyjaznemu interfejsowi system ETT umożliwia ludziom przeniesienie swoich umiejętności i wiedzy na robotów, otwierając w ten sposób nowe możliwości automatyzacji.

ETT można stosować również w nietradycyjnych operacjach, takich jak: inspekcja ultradźwiękowa, zrobotyzowana naprawa usterek, malowanie rur od wewnątrz, a nawet malowanie jajek czy mieszanie kawy. Wystarczy, że rozbudzisz swoją wyobraźnię. Jeśli czynność można pokazać, robot będzie w stanie ją odtworzyć przy użyciu technologii ETT.

Aby jeszcze bardziej poprawić doświadczenia użytkowników, wykorzystujemy możliwości technologii druku 3D. Dzięki temu możemy tworzyć niestandardowe narzędzia do specyficznej czynności z przymocowanymi urządzeniami śledzącymi ETT. Wystarczy, że pracownik pokaże sposób wykonywania czynności ze swoim narzędziem pracy.

Zalety rozwiązania do nauczania robotów EASY TO TEACH (ETT):

 • Szybkie programowanie: Dzięki technologii ETT do przygotowania robota do wykonywania zadania potrzebujesz tylko kilku minut, a nie długich zmian.
 • Przenieś doświadczenie pracownika na robota: ETT umożliwia przekazanie robotowi przemysłowemu praktycznego doświadczenia pracownika zaledwie w kilka minut.
 • Nie jest potrzebna żadna wiedza z zakresu programowania: pracownik naucza robota poprzez pokaz ruchów, dlatego żadna specjalistyczna wiedza z zakresu robotyki czy programowania nie jest wymagana.
 • Wysoka dokładność: system oferuje dokładność do 1 mm, zapewniając niezawodne działanie w szerokim zakresie aplikacji.
 • Duża ilość gromadzonych danych: System ETT może gromadzić do 163 punktów na sekundę. Każdy punkt rejestruje trajektorię rejestrowanych ruchów, kąt narzędzia oraz prędkość ruchu. Dzięki temu robot bardzo dokładnie powtarza ruchy pokazywane przez człowieka.
 • Redagowanie zarejestrowanej trajektorii ruchu: nagrane ruchy można edytować, zmieniając trajektorię, prędkość lub kąt narzędzia.
 • Nadaje się do stosowania z konwencjonalnymi narzędziami: system można zamontować na konwencjonalnych narzędziach lub na ich modelach wydrukowanych w 3D. Pracownik może przeszkolić robota do pracy z konwencjonalnym narzędziem.
 • Przyciski funkcyjne: narzędzia do szkolenia mogą mieć dodatkowe przyciski funkcyjne umożliwiające wybór określonych funkcji, np. „Rozpocznij/zakończ nakładanie”, „Obróć stół” itp.
 • Umożliwia poszerzenie strefy roboczej: obszar nauczania można poszerzyć lub zwiększyć dokładność poprzez zwiększenie liczby kamer.
 • Nauczanie zdalne: System ETT umożliwia posiadanie oddzielnego miejsca szkoleniowego, w którym programy można nagrywać i przesyłać do robota znajdującego się w innym miejscu, bez ograniczeń jakimikolwiek kryteriami.
 • Ciągłe doskonalenie oprogramowania: nasze oprogramowanie jest ciągle aktualizowane, funkcjonalność jest poszerzana, co jeszcze bardziej zwiększa możliwości nauczania robotów.
 • Prosty proces instalacji: udostępniamy instrukcje, w których opisujemy proces instalacji systemu. Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji, nasi inżynierowie są gotowi do pomocy.
 • Ochronne etui na kamery: Etui wykonane przy pomocy drukarki 3D chronią kamery przed kurzem i innymi szkodliwymi czynnikami środowiska produkcyjnego, gdy nie są one używane.
No-code robot training solution set