Polityka prywatności


POLITYKA PRYWATNOŚCI

Używanie plików cookie

Pliki cookie są używane w celach statystycznych, do oceny odwiedzania strony oraz przeglądania poszczególnych produktów lub popularności stron, a także do przeprowadzenia badań statystycznych. Pliki cookie ułatwiają Państwu korzystanie z naszej witryny i dają nam możliwość udostępniania Państwu dostosowanych i odpowiednich informacji. Takie przetwarzanie danych nie umożliwia bezpośredniej lub bezpośredniej identyfikacji osoby. industrialrobotics.lt zastrzega sobie prawo do przekazywania zanonimizowanych informacji statystycznych stronom trzecim. Państwo mają możliwość wykasowania plików cookie ze swojego komputera lub ich zablokowania za pomocą przeglądarki internetowej zainstalowanej w urządzeniu. W przypadku zablokowania plików cookie część oferowanych przez nas usług może być niedostępna z przyczyn technicznych.

Czym są pliki cookie?

Wykorzystywanie informacji osobowych

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić Państwu maksymalną kontrolę nad przetwarzaniem Państwa danych osobowych; zależy nam na tym, aby odwiedzanie naszej strony było wygodne. Industrialrobotics.lt chroni Państwa informacje osobowe i je wykorzystuje w procesie świadczenia usług na rzecz Państwa zgodnie z wymogami ustawy Republiki Litewskiej o prawnej ochronie danych osobowych, także zgodnie z innymi aktami prawnymi Republiki Litewskiej regulującymi przetwarzanie i ochronę takich danych. Industrialrobotics.lt może zbierać i przetwarzać Państwa dane osobowe (np. imię, nazwisko, datę urodzenia, adres, numer telefonu, adres e-mail oraz inne informacje udostępnione w czasie rejestracji) w celu wykonania zamówienia towarów i/lub usług, a w przypadku uzyskania od Państwa osobnej zgody – w innych określonych celach. Dane demograficzne (np. wiek lub płeć) mogą być przetwarzane, aby bardziej dostosować stronę internetową do potrzeb konkretnego użytkownika i wyświetlać treści odpowiadające jego zainteresowaniom. W ramach przetwarzania Państwa danych osobowych zastrzegamy sobie prawo do ich przekazywania stronom trzecim wyłącznie w celu zapewnienia dostarczenia konkretnych towarów lub usług i wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla osiągnięcia tych celów. Nie ujawniamy Państwa danych osobowych stronom trzecim bez Państwa zgody w żadnych przypadkach, z wyjątkiem sytuacji, gdy obowiązek ten wynika z ustaw Republiki Litewskiej.
Industrialrobotics.lt nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie Państwa danych osobowych przez witryny internetowe należące do stron trzecich, a także w przypadkach, gdy są Państwo kierowani na te strony internetowe za pomocą odnośników zawartych na naszej stronie. Radzimy zapoznać się osobno z warunkami każdej odwiedzanej przez Państwa strony nienależącej do nas.
Dane użytkowników Industrialrobotics.lt są chronione przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, modyfikacją, ujawnieniem i wykorzystaniem. Państwu przysługuje prawo do uzyskania informacji na temat wykorzystywania Państwa danych osobowych. Jeśli dane są błędne, niekompletne lub niewłaściwe, prosimy o niezwłoczne ich skorygowanie w celu zapewnienia nam możliwości należytego wykonania Państwa zamówienia. Państwu przysługuje prawo do żądania, aby firma Industrialrobotics.lt skorygowała lub zniszczyła udostępnione przez Państwa dane osobowe lub zaprzestała czynności przetwarzania takich danych (oprócz przechowywania). Jeśli uniemożliwia to kontynuację świadczenia usług przez Industrialrobotics.lt, świadczenie tych usług zostaje przerwane (niszcząc dane osobowe) lub zawieszone.