ES projekty


Spółka UAB „Industrial Robotics Company” tworzy innowacyjne rozwiązania z zakresu robotyki dla przemysłu


Od 1 sierpnia 2018 r. spółka UAB „Industrial Robotic Company” w drodze współpracy z partnerem – Uniwersytetem Technicznym w Kownie – realizuje projekt „Tworzenie systemów robotów przemysłowych do produkcji mebli małoseryjnych”. Cel projektu – stworzenie 4 niemających analogów w świecie systemów robotów do produkcji mebli małoseryjnych.

W toku realizacji projektu prowadzone są badania naukowe w celu stworzenia systemów robotów do produkcji mebli małoseryjnych, funkcjonujących w środowisku rzeczywistym, przeznaczonych do szlifowania, wykończenia, frezowania i wiercenia mebli i ich elementów oraz do produkcji opakowań. Badania prowadzone przez spółkę „Industrial Robotics Company” i naukowców Uniwersytetu Technicznego w Kownie pozwolą na stworzenie systemów, które połączą ze sobą robotów, węzły mechanizacyjne i automatyzacyjne, narzędzia do wykonywania specyficznych zadań oraz rozwiązania z zakresu zarządzania. Tworzone rozwiązania innowacyjne zwiększą skuteczność przemysłu meblowego, obniżą koszty produkcyjne, zwiększą kontrolę produkcji, zoptymalizują proces produkcyjny, stworzą bezpieczniejsze środowisko pracy i przyczynią się do zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstw.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu działalności inwestycyjnych funduszy Unii Europejskiej na lata 2014–2020 m., priorytet 1 „Promowanie badań naukowych, rozwoju eksperymentalnego i innowacji”, środek realizacji nr J05-LVPA-K „Intelekt. Ogólne projekty naukowo-przedsiębiorcze”. Wartość ogólna projektu – 2 014 852,08 EUR. Wyznaczona kwota dofinansowania – 1 190 686,9 EUR.