RoboCut

Robot do produkcji opakowań

RoboCut


„RoboCut” – robot przemysłowy zapewniający skuteczną pomoc w wytwarzaniu opakowań z kartonu oraz części do nich. Dynamiczność i uniwersalność tego urządzenia pozwala na wytwarzanie opakowań o najróżniejszych wymiarach i na błyskawiczne przygotowanie ich do użycia. Możliwość zautomatyzowania produkcji opakowań z kartonu pozwala uniknąć stałego magazynowania opakowań o specyficznych wymiarach, w wygodny sposób planować potrzebne ilości opakowań oraz czas ich produkcji. Robot „RoboCut” do produkcji opakowań z kartonu może być również sterowany w sposób zdalny, a fizyczna obecność człowieka przy nim niezbędna jest jedynie dla jego aktywacji. Specjalne oprogramowanie zainstalowane w zautomatyzowanej komórce jest przystosowane nie tylko do obserwacji informacji związanych z procesem wytwarzania, lecz również do odbioru zamówień klientów, ustalania priorytetów pracy i in. Pomaga to wygodnie koordynować zamówienia i automatycznie obliczać ceny za wykonaną pracę.Intuicyjne sterowanie urządzeniem i zoptymalizowana ilość odpadów z kartonu

Oprogramowanie stworzone specjalnie dla urządzenia „RoboCut” umożliwia intuicyjne zarządzanie przebiegiem całego procesu wytwarzania opakowań nawet przez zwykłego pracownika. Natomiast optymizacja zużycia surowców potrzebnych do produkcji zapewnia o wiele mniejsze ilości nagromadzonych odpadów. To również sprawia, że robot jest niezwykle przyjazny dla środowiska.


Bezpieczeństwo i niezawodność


Zasady działania zapewniające precyzyjność i skuteczność

Zasada działania tego robota przemysłowego jest oparta na przygotowaniu płyt z kartonu do kształtowania opakowań. Urządzenie, według podanych wymiarów, kształtuje i wycina nawet złożone opakowania, posiadające różnego rodzaju uchwyty. Robot posiada możliwość cięcia opakowań pod dowolnym katem, tj. od 0° do 360°, oraz okrągłych blokad. Podstawowe narzędzie robota wykonujące więcej niż jedną funkcję posiada wmontowany chwytak próżniowy o regulowanej szerokości, narzędzie do wałowania, nóż wibracyjny oraz drukarkę atramentową do oznaczania arkuszy kartonu po obróbce specjalnymi znakami. Po zakończeniu obróbki odpowiedniej ilości opakowań przez robota pozostaje jedynie je zgiąć wzdłuż wytłoczonych linii.

Praca zautomatyzowana niewymagająca odpoczynku

Robot przemysłowy „RoboCut” może pracować przez 24/7 lub do momentu wytworzenia określonej liczby opakowań. Żądaną ilość opakowań do wytworzenia pomaga ustalić intuicyjne sterowanie urządzeniem, praktycznie niewymagające żadnej obsługi. Działanie robota wymaga jedynie podania żądanych wymiarów i typu opakowań oraz potrzebnej ilości surowców.

Produkcja opakowań standardowych oraz zarządzanie procesem

Zautomatyzowany proces wytwarzania opakowań z kartonu ułatwia również sterowanie samym robotem. Poza specjalnie zaprojektowanym systemem operacyjnym każdy robot „RoboCut” zaopatrzony jest w system rozpoznawania plików DXF oraz automatycznie wygenerowane typy standardowych opakowań FEFCO, które zazwyczaj dostosowywane są do produkcji opakowań o różnych wymiarach.