RoboSpray

Zrobotyzowane malowanie

RoboSpray


„RoboSpray” – robot przemysłowy wykonujący automatyczne pokrycie powierzchni określonymi materiałami. Urządzenie jest przeznaczone do pokrywania najróżniejszych powierzchni farbą, klejem, gruntem i innymi materiałami. Robot posiada zintegrowany system kamer do analizy obiektów 3D umożliwiający rozpoznanie pozycji konkretnego obiektu oraz użycia tych danych dla zapewnienia jeszcze skuteczniejszego procesu malowania.

System „Easy to teach” oferujący bezgraniczne możliwości

„Easy to teach” – unikalny system pozwalający na nauczanie robotów ruchami rąk. Wystarczy jedno zaprezentowanie robotowi potrzebnej drogi i przebiegu malowania, a on ten proces wykona wkrótce samodzielnie. Zasada działania „Easy to teach” bazuje na sztucznej inteligencji, która bez problemu pozwala na utrwalenie w przestrzeni pozycji spryskiwacza, trajektorii i prędkości przemieszczania się oraz kąta obracania. Ten system szkolenia robotów świetnie nadaje się dla robotów do malowania wykonujących czynności wymagające elastycznych i precyzyjnych ruchów.Przebieg i wynik procesu automatycznego malowania

„RoboSpray” został zaprojektowany w taki sposób, aby zapewnić rozpoznawanie obiektów i automatycznie kierować się wymaganiami dotyczącymi malowania specyficznych obiektów. Zdolność do precyzyjnego odtwarzania ruchów rąk człowieka stwarza możliwość uzyskania doskonałej jakości procesu malowania w sposób automatyczny.

Pokrycie obiektu objętościowego odpowiednimi materiałami

Ten robot zapewnia szybkie i skuteczne malowanie najróżniejszych obiektów. Elastyczna struktura robota „RoboSpray” może bez problemu poruszać się w różnych trajektoriach. Stwarza to możliwość pokrycia odpowiednimi materiałami nie tylko prostych płaszczyzn, lecz również o wiele bardziej złożonych obiektów.

Robot szlifierski